Contact

Contact Information

Address: No.218, Jinshan Zhong Road, Zhonghe Street, Ningbo, 315109, China

Phone: +86-0574-880-21264

Fax: +86-0574-882-34165

Email: sales@cn-hanger.com